Sbírky českého umění budou na zámku Fryštát k vidění zdarma

Národní galerie slaví každoročně své založení otevřením sbírek pro veřejnost zdarma. Karvinský zámek Fryštát se proto také připojí a lidé si budou moci první únorový víkend zdarma prohlédnout tyto sbírky z 19. století v křídle Lottyhaus zdarma.

Návštěvníci zde naleznou díla představitelů rané romantické krajinomalby Antonína Mánese a Františka Xavera Procházky, dále žáků Haushoferova krajinářského ateliéru pražské Akademie Aloise Bubáka, Adolfa Kosárka a Julia Mařáka i nejvýznamnějšího zástupce francouzského plenérového realismu u nás Antonína Chittussiho.

Náladovou krajinomalbu přelomu století ovlivněnou impresionismem a pointilismem reprezentují plátna Antonína Hudečka a Antonína Slavíčka. Umění portrétu je představeno vynikajícími plátny Antonína Machka, Josefa Mánese, Karla Purkyně a Jaroslava Čermáka.

Žánrovou malbu zastupuje barevně brilantní studie Josefa Navrátila, druhorokokový námět Josefa Mánese, realistický pohled do interiéru Soběslava H. Pinkase a další. Své místo zde má i umělecká generace Národního divadla v pracích osobností jako Mikoláš Aleš, Václav Brožík, Julius Mařák a František Ženíšek. Umělecké směry konce 19. století reprezentují práce Maxmiliána Pirnera, Jana Preislera a Karla Špillara.

Ze sochařů zde zastoupených jmenujme Josefa Václava Myslbeka, Bohuslava Schnircha, Quido Kociána, Stanislava Suchardu, Bohumila Kafku, Josefa Maudera a Josefa Mařatku.

O víkendu 1. a 2. února bude vstup do křídla Lottyhaus zdarma. Právě tam se sbírky z 19. století nachází.

Zámek nabízí i klasické prohlídkové okruhy

Hlavní prohlídkové okruhy zámku Fryštát jsou o víkendech přístupné i v zimě, což platí i pro první únorový víkend a je tedy možné spojit prohlídky s tím, že zámecké okruhy jsou za normální vstupné. K výběru je vždy jeden okruh, v sobotu i v neděli začínají prohlídky v 11 a ve 13 hodin.

FOTO: Zámek Fryštát | Milan Haluška