Rozpočet Karviné pro rok 2015: Čtvrtina peněz půjde do nových investic

Karviná bude v příštím roce hospodařit s 864 milióny korun. Rozpočet, jehož čtvrtina půjde do nových investic, schválili v úterý na svém zasedání zastupitelé.

Město během příštího roku počítá se zapojením dalších peněz především získaných díky evropským a jiným dotacím. Naopak nepočítá s žádnými novými úvěry ani na dofinancování investic. Na účtech má totiž rezervy vyšší než 400 miliónů korun, které jsou právě na tyto účely určeny.

„Nejvíce peněz jde do investic a do běžného chodu města. Dokončíme rekonstrukci kina Centrum a upravíme jeho okolí, na podzim bude hotov městský stadion v Ráji a dokončíme opravu budovy městského tenisového klubu, u pěti škol dokončujeme nová venkovní hřiště. Kromě toho samozřejmě počítáme s dalšími letními opravami školních budov a novými projekty dotovanými z Evropské unie v novém plánovacím období,“ říká primátor města Tomáš Hanzel.

Strážníci městské policie budou mít posílený rozpočet. V příštím roce dostanou necelých 44 miliónů korun (letos 41). Téměř 31 miliónů korun půjde na veřejnou dopravu včetně MHD, 20 miliónů investuje město do oprav komunikací, necelých 10 miliónů půjde na úklid a zimní údržbu, osm pak na údržbu silnic a chodníků.

Peníze půjdou také do zeleně, pro kterou je vyčleněno 18 miliónů, odpadové hospodářství přijde na 40 miliónů. Další tři milióny bude stát vyčištění zóny Vagónka pro malé a střední podnikání, pět miliónů jde na nový projekt podpory malého podnikání určený především pro mladé (Business Gate).

V příštím roce je v plánu i revitalizace veřejných prostranství v centru, která bude stát téměř 21 miliónů korun, město počítá s dalšími penězi do úprav sídlištních prostranství a s budováním dalších malých náměstíček a parkovacích míst mezi domy. Pět miliónů je vyčleněno na podporu výstavby rodinných domů, kdy každý individuální stavebník může dostat 150 tisíc korun poté, co nový dům zkolauduje.

Městské sociální služby dostanou necelých 18,71 miliónů korun, samotný sociální odbor magistrátu pak počítá například s necelým miliónem podpory klubům seniorů nebo s miliónem pro oblíbenou službu levného taxi pro seniory nad 70 let.

Kulturní organizace spravované městem budou mít jen na svůj provoz více než 35 miliónů, další peníze půjdou z městské kasy na pořádání kulturních akcí. Správa městských sportovišť (STaRS) dostane na provoz 25 miliónů korun. Kulturní akce jiných organizací než města budou podpořeny opět téměř 6 milióny korun z Fondu primátora. Sportovní aktivity klubů podpoří město 15,5 milióny.

Městská pokladna počítá s téměř dvěma milióny na ozdravné a rekondiční programy pro děti.

Kompletní rozpočet města pro rok 2015