Rozpočet 2017: Posílí se opravy komunikací, veřejná doprava, školství nebo prevence

Na prosincovém zasedání karvinských zastupitelů byl schválen přebytkový rozpočet pro rok 2017. V příštím roce bude město hospodařit s částkou 801 miliónů korun na výdajích, v příjmové oblasti pak půjde o 840 miliónů korun. Posílena by měla být veřejná doprava, školství, prevence kriminality. Nezapomene se také na běžné financování pro rozvoj města (parkoviště, chodníky či komunikace).

Rozpočet je naplánován již jako přebytkový. Díky dobrému hospodaření karvinské radnice byly už během tohoto roku posilovány například výdaje na investiční akce a počítá se s tím i v roce 2017.

„Téměř jedenáct procent výdajů (více než 81 miliónů) má jít na investiční akce. „Chceme v roce 2017 pokračovat v posilování investic do modernizace komunikací a chodníků a další městské infrastruktury, na to je zatím vyčleněno 31 miliónů korun a další peníze zapojíme ve druhém čtvrtletí z přebytku letošního hospodaření. Podařilo se nám konečně získat peníze i od státu na osm let plánovanou modernizaci naší ulice Karola Sliwky ve Fryštátě a Lázeňské ve směru do Darkova. Chceme také vybudovat parkovací stání podél třídy Osvobození v centru – tam to pomůže především místním podnikatelům a nájemcům provozoven,“ říká ekonomický náměstek Jan Wolf.

O 4 milióny vyšší (téměř 35 miliónů korun) bude od města příspěvek na veřejnou dopravu pro ČSAD (město totiž vlastní dopravní podnik nemá). Tyto peníze mají jít i na zvýšení mezd řidičů tak, aby byla udržena cena jízdenek MHD pro veřejnost na dnešní úrovni.

„V rozpočtu je již zahrnuta například projektová dokumentace pro rekonstrukci ubytovny Kosmos na malé byty pro seniory, samotnou stavbu máme v plánu v roce 2018. Téměř dva milióny jdou na dokončení regenerace sídlišť v Ráji a Hranicích, více než půldruhého miliónu na pokračování oprav našich mostů. Opět máme připraveny peníze na dotace do kultury nebo sociálních projektů včetně podpory seniorů formou levné taxislužby,“ doplňuje Wolf s tím, že dalších 20 miliónů korun půjde na péči o městskou zeleň.

Posílený rozpočet je i na provoz karvinských škol (základních i mateřských) – jde o téměř 54 miliónů, plus 4,5 miliónů půjde do investičních fondů škol. Děti Karviná každoročně posílá na ozdravné a vzdělávací programy (nejinak tomu bude v příštím roce), na to bylo vyčleněno 2,5 miliónů korun a patří tam také pokračování ve financování pobytů dětí z karvinských škol v Dolní oblasti Vítkovice. Půl miliónu korun město přispěje karvinské fakultě Slezské univerzity. Městská policie dostane téměř 49 miliónů, přičemž jeden milión má na posílení prevence kriminality orientované na děti a mládež a problémové lokality.

Městské sociální služby si v příštím roce polepší také, dostanou necelých 22 miliónů korun (více než letos – to měly 19). Sociální odbor magistrátu pak počítá například s necelým miliónem podpory klubům seniorů nebo s 1,2 miliónu korun na oblíbenou službu levné taxislužby pro seniory nad 70 let. „Na dotace jiným provozovatelům sociálních služeb jsme vyčlenili 4,6 miliónu korun,“ pokračuje náměstek Wolf.

Kulturní organizace spravované městem (knihovna a kulturní dům) budou mít jen na svůj provoz a pořádané akce více než 43 miliónů, další peníze půjdou z městské kasy na pořádání ostatních kulturních akcí. Správa městských sportovišť (STaRS) dostane na provoz o milión více než letos, tedy 26 miliónů korun. Kulturní akce jiných organizací a spolková činnost budou podpořeny dotacemi ve výši 6 miliónů korun.

Podle Wolfa město hospodaří velmi dobře. Na účtech má stále rezervy vyšší než 334 miliónů korun a tyto peníze postupně zapojuje především do investic. Od roku 2007 si Karviná nebere ani žádné úvěry na krytí svých i EU dotovaných investičních akcí.

Dobrou zprávou jsou také zachované ceny místních poplatků pro příští rok. Stejná bude cena za odpady (500Kč), poplatky za psy či jiné místní poplatky, stejné zůstanou nájmy ve zbylých městských bytech nebo ceny za pronájem městských nebytových prostor.

Autor: Milan Haluška | Vydáno: 27.12.2016