Rady a varování policie pro karvinské cyklisty

Jaro se probouzí a s rostoucím počtem slunečních paprsků vzrůstá i počet cyklistů na komunikacích všech typů. Policie má za to, že po zimních měsících je na místě cyklistům připomenout pravidla, kterými by se měli řídit, aby do cíle dojeli bezpečně. Vhodné je připomenout, že cyklista je řidič a proto nesmí před jízdou ani během ní požívat alkohol nebo jiné návykové látky. Toto připomenutí platí zejména těm cyklistům, kteří užívají jízdní kolo jen k přesunu od jedné předzahrádky ke druhé a  žízeň hasí tím pravým chmelovým mokem. Takové jednání se může řádně prodražit, sankce uložená správním orgánem může dosahovat výše až 50 000 korun.

Jedním ze způsobů jak podstatně zvýšit bezpečí cyklistů v dnešním provozu, je budování koridorů, stezek, vyhrazených jízdních pruhů a cyklistické trasy. Je s podivem, že cyklisté si často stěžují, že motoristé na ně neberou dostatečný ohled. Cyklisté přesto jezdí po silnici společně s motoristy, i když souběžně s trasou je vybudována stezka a jejich povinností je stezku užít.

Samotné jízdní kolo za snížené viditelnosti musí být vybaveno světly a odrazkami. Také je vhodné, aby samotný cyklista měl na svém oděvu reflexní prvky. Někteří zodpovědní cyklisté již pochopili, že barevná reflexní vesta je tím nejlepším co mohou zvolit. Dalším vhodným doplňkem cyklisty je cyklistická přilba k ochraně hlavy. Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy ochrannou přilbu použít.

Závěrem pár citací ze zákona:
– i řidič – cyklista nesmí za jízdy držet v ruce telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení
– za řidiče se považuje i osoba, která jede na koloběžce.