Osvětová akce Týden za čisté ovzduší proběhne také v Karviné

Týden za čisté ovzduší je součástí informační kampaně s názvem Dýcháme to, čím topíme, kterou minulý týden odstartoval v Ostravě ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Zástupci Ministerstva životního prostředí, MS kraje a další odborníci vyrazí diskutovat s občany měst v tomto regionu o významu správného spalování v domácích kotlích. Kampaň má pomoci snížit úroveň znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji. Lokální topeniště se na něm podílejí  bezmála z jedné třetiny. „Chceme motivovat nás všechny k dodržování pravidel spalování nebo přechodu na ekologičtější způsob vytápění. Měli bychom vědět, že chemicky ošetřené dřevo, nábytek a dřevotříska patří do sběrného dvora. Obaly od mléka a džusů, PET lahve, ale například i barevné letáky i časopisy mají končit v tříděném odpadu, rostlinné zbytky včetně trávy i listí  zas na kompostu,“ uvedl ministr Tomáš Chalupa.

V rámci Týdne za čisté ovzduší proběhne tato akce v našem městě v úterý 21.2. od 9-15 hodin.