OKD pokračuje v úsporách, propouští stovky zaměstnanců

Černouhelná společnost OKD pokračuje v úsporných opatřeních, které oznámila v polovině května letošního roku, a to v souvislosti s nepříznivou ekonomickou situací na trhu. O práci z řad techniků, administrativních pracovníků a zaměstnanců dodavatelských firem tak do září přijdou stovky lidí. Počet těchto pracovníků klesne do září zhruba na 2700, což je přibližně o třetinu méně oproti konci roku 2012. Podle generálního ředitele společnosti OKD Jána Fabiána se jedná o nezbytný krok. „Vzhledem k cenám uhlí a dramatické situaci na světových trzích proděláváme na každé tuně, kterou vytěžíme. To je dlouhodobě neudržitelný stav. Jediná cesta, která nám dává šanci na přežití, je výrazné snížení nákladů a zároveň nastavení systémových změn v organizaci firmy, abychom byli schopni těžit efektivněji,“ sdělil.

Omezují se investice, slučují doly

Snižování počtu zaměstnanců souvisí s dříve avizovaným balíkem úsporných opatření, která by firmě měla jen letos přinést kolem 2,6 miliardy korun. Vedle snižování počtu pracovníků se počítá s omezením investic, snížením administrativních nákladů, sloučením managementu všech dolů a přestěhováním centrály firmy na Důl Darkov, optimalizací pohledávek a závazků, odprodejem zásob energetického uhlí i s úsporami v mzdové oblasti. Součástí změn je také komplexní přeměna organizační struktury včetně centralizace řízení dolů a další kroky, které OKD zajistí budoucí stabilitu.

Pokles zájmu o uhlí pociťují i jinde

Těžební společnosti na celém světě pociťují taktéž pokles zájmu o uhlí, zhruba čtvrtina vytěženého uhlí dnes nemá svého odběratele. Těžba uhlí se v posledních letech zvýšila v důsledku ambiciózních rozvojových projektů (v Austrálii, USA, Indonésii i jinde), poptávka naopak v souvislosti s hospodářskou krizí začala klesat. Trh se zároveň musí vyrovnat s dovozy levného uhlí z USA a dalších zámořských zemí do Evropy, jež souvisejí především s přechodem americké energetiky od uhlí k břidlicovému plynu. Tyto okolnosti pak mají vliv na propad cen.

Ceny koksovatelného uhlí se v průběhu posledních dvou let propadly o více než 50 %, k výraznému poklesu cen došlo také u energetického uhlí. OKD patří mezi pět procent těžařů na světě s nejvyššími náklady na každou vytěženou tunu uhlí, což souvisí především s náročnými geologickými podmínkami a rozsáhlými investicemi, kterými firma v minulých letech zajistila prodloužení životnosti dolů. Prodejní ceny zejména energetického uhlí jsou nižší než náklady na těžbu a provoz firmy.

Většina zaměstnanců, kterých se propouštění týká (konkrétně jde o ty, kteří v OKD pracovali nejméně dva roky) má nárok na odstupné ve výši sedminásobku platu.

FOTO: Ilustrační | OKD, a.s.