Nový železniční most v Lipinách by měl být hotov do července letošního roku

Od konce loňského roku probíhá v karvinských Lipinách stavba nového železničního mostu přes řeku Olši. Původní most již technicky dosloužil a nahradí jej zcela nová stavba, jejíž součástí je i rekonstrukce trakčního vedení a kolejiště – vše za celkem 322 miliónů korun.

Nový most se bude skládat ze dvou samostatných ocelových konstrukcí o třech polích, které budou uloženy na nových pilířích. Ty budou postaveny nově mimo koryto řeky Olše tak, jak je to například u nedalekého silničního mostu na Ostravu, aby se zabránilo poškození v případě velké vody.

„V současné době se usazují ocelové konstrukce mostovky a souběžně probíhají i práce na výměně kolejí a trakčního vedení,“ říká mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illaš s tím, že stavba by měla být hotova do července letošního roku.

K železničnímu mostu platí zákaz vstupu i vjezdu v obou směrech (od silničního mostu na Ostravu i od mostu Sokolovských hrdinů). Vše je značeno značkami zákazu vjezdu a vstupu, ale také mapou objížďky. Přesto to někteří cyklisté i chodci nerespektují – informovali jsme.

Autor: Milan Haluška | Vydáno: 22.4.2016