Na všech karvinských školách skončily zápisy prvňáčků

V tomto školním roce máme na našich školách 516 prvňáčků. Letos bychom jich měli mít o něco víc, trend posledních let byl mírný úbytek. Nejvíce prvních tříd bude ve školách Dělnická (3 se 72 dětmi), ZŠ Družby (3 třídy se zapsanými 58 dětmi), ZŠ Cihelní (3 třídy se 60 zapsanými dětmi), ZŠ Mendelova (3 třídy pro 55 dětí). Polská základní škola otevře jednu třídu pro 21 dětí. Celkově bylo u zápisů v karvinských základních školách 601 dětí, z toho tři pětileté, o odklad nástupu do první třídy má požádáno 66 dětí (včetně oněch pětiletých), školy otevřou celkem 25 tříd a nastoupit by tam tedy mělo nejméně 535 dětí (ještě záleží na výsledku procesu povolení nových odkladů a připočteny jsou tu i děti, které měly odklad vloni a nastoupí tedy až letos). Celkově v Karviné navštěvuje základní školy asi 4600 dětí, opustí je po 9. třídě 465 dětí.