Město schválilo rozpočet na rok 2013, místní poplatky nezvýší

Karvinští zastupitelé v úterý 4. prosince schválili rozpočet na příští rok. Město bude v příštím roce hospodařit s necelou miliardou korun, což je asi o 200 milionů více než letos, ale to proto, že město zahrnuje do rozpočtu také investiční prostředky z dřívejších rezerv. „Stále se obecně všem městům snižují výnosy z daní, mění se stále DPH a snižují se příjmy od státu na výkon státní správy, ale my se snažíme snižovat náklady na chod úřadu, ale neomezovat výdaje na potřebný chod města a investice, občan prostě úspory poznat nesmí“, říká primátor Tomáš Hanzel. Letos Karviná hospodařila s téměř 900 milióny korun. Investice z vlastní kasy letos překročily 200 miliónů – Karviná mj. výrazně zmodernizovala také díky podílu evropských dotací čtyři další školy, dokončila revitalizaci náměstí Budovatelů, modernizovala budovu městské policie a dokončuje revitalizaci přilehlého Univerzitního parku. Obnovy zeleně a úprav se dočkal hřbitov v Mizerově. Rozpočet pochopitelně zohleďnuje  i splátky úvěrů, které má Karviná kvůli dostavbě kanalizace nebo regeneraci panelových domů a splácet je bude až do roku 2023. Chod města nebude tímto splácením jakkoliv ohrožen.

Město pro rok 2013 nezvýší žádné místní poplatky (např. za odpady, nájemné ve zbylých bytech – cca 1000 bytů, ) a stejný zůstává koeficient výpočtu daně z nemovitostí. „Rozpočet se pak vždy během roku mění, počítáme třeba s dalšími dotacemi z Evropské unie nebo s rozdělením rezervy z roku letošního, ale tahle čísla budou známa jako vždy nejdříve na jaře. Pro nás platí jedno pravidlo: peníze z rezervy zapojíme zase do vylepšení životních podmínek ve městě“, uzavřel primátor Hanzel.

Výdaje města v roce 2013