Město razantně odmítlo průzkum uhlí pod dalšími městskými částmi

Další dvě žádosti českého zastoupení australské firmy Wildhorse Energy o vytyčení průzkumného území pro možnou budoucí těžbu zamítli karvinští radní. Tentokrát by se průzkum týkal hustě osídleného Ráje, Darkova a památkového Fryštátu s více než 35 tisíci obyvateli. Firma také žádá o průzkum v lokalitě Dětmarovice II. Podle primátora Tomáše Hanzla by mohl průzkum pro firmu znamenat přednostní právo požádat o těžbu. „To absolutně odmítáme. Stejně jako před rokem totiž nevěříme, že by práce na průzkumu měly být jen prázdným testem bez snahy usilovat o skutečnou těžbu“, vysvětlil primátor. Průzkum by měl nyní podle firmy zjistit, zda se dá ve vytyčeném území vytěžit uhlí metodami zplyňování, komorování, pilířování nebo stěnování.

„Nechceme dovolit stanovování dalších průzkumných území, to je krok k vytyčení nového dobývacího prostoru pod dalšími částmi Karviné, přičemž navrhované technologie mají nižší výtěžnost a znamenají poklesy půdy. Dovolím si to označit doslova za pokus o drancování území“, zlobí se náměstek primátora Dalibor Závacký.

První žádost firmy odmítla rada města zhruba před rokem, a to o stanovení průzkumného území pro technologii tzv. zplyňování uhlí v karvinských částech Hranice, části Ráje a Darkova, a také v obcích Petrovice a Dětmarovice. Krajská expozitura MŽP přes nesouhlas obcí tehdy průzkumné území povolila. „Karviná ale podala ministerstvu životního prostředí rozklad a žádá ministra o zrušení rozhodnutí. Ministerstvo žádost vrátilo k novému projednání krajskému MŽP, na to město čeká“, dodal primátor.

„Dospěl jsem k závěru, že v první instanci nebyla žádost dostatečně posouzena v souladu se všemi podmínkami geologického zákona. Zejména nebylo dostatečně posouzeno, zda v daném případě neexistuje další veřejný zájem, který převyšuje zájem státu na navrhovaném průzkumu a následném případném využití ložiska“, uvedl tehdy ministr ŽP Tomáš Chalupa.