Město podpoří sociální projekty, kulturu a sport

Karvinští zastupitelé rozdělili téměř 3,6 miliónu korun z fondu primátora pro organizace, které působí na území města. Oblastní spolek Českého červeného kříže dostane na svou práci 50 tisíc korun, dechovka Májovák 250 tisíc, sbor Permoník především na reprezentaci města v zahraničí 750 tisíc, Lázně Darkov na kulturní akce pro širokou veřejnost 270 tisíc, středisko volného času Juventus na několik svých projektů okolo půl miliónu korun. Město pamatuje také na sport. Boxerům TJ Baník Karviná přispěje 190 tisíci korunami na vybudování nového ringu, 100 tisíci podpoří práci ženského hokejového klubu a 250 tisíci mládežnický tenis, futsalisté dostanou 150 tisíc na uspořádání letního poháru.

Školy a školská zařízení dostanou více než 400 tisíc – mj. ZUŠ Bedřicha Smetany bude moci zmodernizovat učebnu nebo uspořádat přehlídku Klavírní ateliéry (celkově 200 tisíc), gymnáziu přispěje město 130 tisíci na oslavy 60. výročí existence.