Mateřská školka Klíček se přesouvá z centra města do Hranic

V pátek 28. června naposledy prostory oční školky v Karviné-Fryštátě na ulici Karola Śliwky prozáří dětský smích, jásot a veselí. V tento den naposledy uvítají paní učitelky jejich malé kamarády. V odpoledních hodinách se pak dveře školky navždy uzavřou. Péče o děti se zrakovými vadami bude ale nadále zachována na MŠ Klíček, a to v Karviné – Hranicích na ulici Einsteinova. Mateřská škola Klíček tak již nebude sdružovat dvě pracoviště. V nových prostorech v Karviné-Hranicích budou vzdělávat všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebami – děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným a mentálním postižením. Od 1. září pak bude v prostorech MŠ Klíček otevřena i speciální třída pro děti s autismem.

FOTO: MŠ Klíček v Karviné – Hranicích | MŠ Klíček