Mamograf v Hornické nemocnici provedl za pět let desetitisíce vyšetření

Je to už 5 let, co byl v karvinské Hornické nemocnici uveden do provozu moderní digitální mamograf pro vyšetření prsou u žen a nemocnice tak byla od roku 2008 zařazena do celostátní sítě screeningových center. Mamografem se preventivně vyšetřují ženy bez jakýchkoliv příznaků onemocnění s cílem zachytit rozvíjející se onemocnění v co nejčasnějším stadiu. Princip fungování mamografického screeningu vychází z předpokladu, že onemocnění zachycené v časné fázi je snáze léčitelné a vede k vyšší kvalitě a délce života pacientek. Vyšetření se provádí ve dvouletých intervalech a ženám ve věku od 45 let je hrazeno zdravotní pojišťovnou. Doporučení k vyšetření vystaví praktický lékař nebo gynekolog.

Desetitisíce vyšetření, stovky nálezů a léčba

V Hornické nemocnici se provádějí mamografická vyšetření na digitálním mamografickém přístroji firmy Siemens – Mammomat Inspiration a za dobu 5 let bylo provedeno 40 988 mamografických vyšetření. Z tohoto počtu bylo zachyceno 270 zhoubných nádorů prsu, 2/3 z nich byly v počátečních stádiích. Každá žena se zachyceným nádorovým onemocněním prsu je následně zvána k mamární komisi, kterou tvoří tým lékařů, jako jsou chirurg MUDr. Jiřina Heroková, onkolog MUDr. Pavel Horkel a radiolog MUDr. Šárka Kováčová. Dle doporučení komise, která se řídí současnými celorepublikovými a EU doporučeními, následuje léčba.

FOTO: Mamografický přístroj | Hornická nemocnice