Kompletní nabídka sociálních služeb opět na Masarykově náměstí

Veletrh sociálních služeb pořádá město Karviná na Masarykově náměstí ve Fryštátě, a to v úterý 26. června od 10:30 do 16:00 hodin. Zájemci se tam budou moci seznámit s  nabídkou sociálních a souvisejících služeb a aktivit ve městě. Připraven je i doprovodný kulturní program – mažoretky ze střediska Juventus nebo oblíbené recesistky –Havířovské babky. ,,Lidé na velerhu oceňují hlavně to, že se na jediném místě dozvědí, kde v Karviné  přesně hledat konkrétní pomoc pro své blízké. Největší zájem je vždy o naše pečovatelské služby (Karviná má šest domů s pečovatelskou službou pro seniory a poskytuje i služby u klientů doma) , letos se představí stejně jako v minulých letech neziskovky – Slezská diakonie a další organizace pečující o lidi s jakýmikoli handicapy nebo chronickými nemocemi,“ přiblížil náměstek primátora Dalibor Závacký. Kromě toho bude opět možné přeměřit si na náměstí tělesný tuk, dozvědět se něco o hygieně rukou nebo si koupit výrobky z chráněných dílen. Karvinský magistrát mj. vydal katalog sociálních služeb (je i na webu města i na CD jako součást širšího plánu sociální pomoci). Letošní veletrh je už pátý, vždy je velký zájem veřejnosti