Knihovna v rámci svého 90. výročí pořádá Den otevřených dveří

Dnem otevřených dveří na všech pobočkách Regionální knihovny v Karviné vyvrcholí oslaví 90. výročí její existence. Prohlídka všech poboček proběhne v úterý 28. května. V centrále regionální knihovny v Karviné-Mizerově budou probíhat i komentované prohlídky: v 9, 11, 13, 15 a 17 hodin. Zájemcům se otevře také zákulisí zpracování knihovního fondu. Další pobočky jsou po celý den otevřeny veřejnosti také k individuálním návštěvám – Nové Město, Fryštát (zde oddělení hudební, polské literatury a infocentrum), rovněž to platí pro infocentrum v budově železničního nádraží. V 16 hodin bude v sále Střediska hudby a umění ve Fryštátu zahájena výstava zaměřená na proměny a historii knihovny, včetně zmapování její nejnovější rekonstrukce, která z knihovny udělala jedno z nejlépe vybavených pracovišť v Česku. Ve středu 29. května od 9 do 14 hodin budou před budovou centrály připraveny soutěže a hry rpo děti a odpoledne od 16:30 je v kinosále v plánu scénické čtení z knihy Roberta Fulguma.

Otevření po rekonstrukci proběhlo v roce 2011

Knihovna byla kompletně rekonstruována za přispění peněz z EU, náklady převýšily 120 miliónů korun a účelně se propojil nevyužívaný pavilon základní školy s původní centrálou knihovny v Mizerově , vylepšeno je také celkové okolí knihovny, za což stavitel, město a knihovna získali řadu cen. Město ocenilo také ředitelku knihovny Halinu Molinovou. Ta pracuje v knihovně od roku 1965, od roku 1990 je ředitelkou a v knihovně zavádí progresívní novinky a stále vylepšuje služby.