Karvinský magistrát je svou přívětivostí a otevřeností k občanům nejlepší v kraji

Ministerstvo vnitra udělilo karvinskému magistrátu ocenění za přívětivý a otevřený úřad. Již druhé ocenění v krátké době tak v úterý převzal tajemník magistrátu Roman Nogol.

Vše začalo dotazníkovým šetřením, ve kterém se zjišťovaly úřední dny a hodiny, informovanost občanů o tom, jaké služby pro ně úřad vykonává.

„Body dostala Karviná například za rezervační systém, za možnost získat jakékoli formuláře prostřednictvím webu, za využití platebních karet při platbách na úřadě nebo za vybavenost magistrátních budov čekárnami, přebalovacími pulty pro matky s dětmi a občerstvením (voda u vchodu do každé z budov, resp. v čekárnách),“ upřesňuje mluvčí města Šárka Swiderová.

Dle mluvčí se dále hodnotila například i dostupnost materiálů jdoucích do zastupitelstva, které jsou na webu, zveřejňování smluv a dalších dokumentů města. Celkově pozitivně byl hodnocen také web města. Anketu s 38 otázkami vyplnily obce na sklonku zimy. Ministerstvo vnitra chce výsledky využít k nastavení základních (minimálních) standardů služeb obcí s rozšířenou působností.

„Ocenění je podle mého názoru také výsledkem dlouhodobé práce magistrátu i vedení města při zlepšování služeb pro klienty a pochopitelně také všech zaměstnanců, kteří se na tom podílejí,“ řekl tajemník MMK Roman Nogol s tím, že úřad je hodnocen velmi dobře také v opakovaných v anketách mezi klienty.

Karviná v tomto průzkumu předběhla například Ostravu, která skončila druhá, Opava je třetí. Celkově z 220 úřadů obcí s rozšířenou působností vyplnilo dotazník 185, celorepublikově pak zvítězil Liberec.

V únoru se stal magistrát silným pracovištěm

Magistrát města Karviné byl letos v únoru také prvním certifikovaným nositelem značky SILNÉ PRACOVIŠTĚ mezi městskými úřady v České republice. Cílem rozvojového konceptu agentury RPIC-ViP Ostrava je vyhledávání, spojování, rozvíjení a propagace pracovišť, kde lidé chtějí, umí a mohou podávat své nejlepší výkony. „Výsledky miniauditu byly na Magistrátu města Karviné vysoce nadprůměrné ve všech patnácti sledovaných oblastech a klima na úřadě vyšlo velmi příznivě. Čím pozitivnější atmosféra na pracovišti je, tím lepší servis veřejnosti můžeme odvádět,“ uzavřel tajemník Roman Nogol s tím, že miniauditu, který byl přísně anonymní, se zúčastnilo 80% zaměstnanců.

Autor: Milan Haluška | Vydáno: 8.6.2016