Karvinská mateřinka Klíček vzdělává děti se speciálními potřebami

Máte-li dítě s vadou řeči, sluchovým či zrakovým postižením, pak je pro něj v Karviné nejvhodnější navštěvovat mateřskou školu Klíček, která vyhoví přesně jeho potřebám. Zanedlouho se blíží zápisy.

O děti se v Klíčku starají speciální pedagogové, kteří jim poskytují odpovídající péči. Kromě klasických vzdělávacích činností, které jsou v běžných mateřských školách, v Klíčku každodenně probíhá speciálně pedagogická péče.

Jsou to například logopedická cvičení, pleoptická cvičení, strukturované učení a další. Ve třídách, kde jsou děti sluchově postižené, využívají i alternativní komunikační systém – znakový jazyk.

„Od ranních hodin ve třídě působí souběžně dva pedagogové, kteří se dětem věnují. Každé dítě má vypracovaný individuálně vzdělávací plán, který je sestaven na základě spolupráce s rodiči, speciálními pedagogy ze Speciálně pedagogických center a odbornými lékaři, což jsou kliničtí logopedi, oční lékaři a další,“ doplnila ředitelka MŠ Klíček Eva Daňková.

V Klíčku mají děti pravidelně i terapeutické techniky, mezi které patří canisterapie a hippoterapie s koňmi, nechybí ani terapie v solné jeskyni.

„Pro naše děti zajišťujeme také spoustu kulturních akcí – divadla, planetárium, polodenní a celodenní výlety, různé exkurze, společné akce s rodiči, například podzimní radovánky, karneval a mnoho dalšího,“ dodala Eva Daňková.

V loňském roce proběhlo stěhování

Do srpna loňského roku byly součástí MŠ Klíček dvě samostatné mateřské školy, a to Mateřská škola pro zrakově postižené, která měla své sídlo v ulici K. Sliwky 620, Karviná-Fryštát a Mateřská škola logopedická, která sídlí v ulici Einsteinova 2849 v Karviné-Hranicích.

Od 1. srpna 2013 došlo ke sloučení obou mateřských škol a ke změně zápisu v rejstříku škol a školských zařízení. Od 1. září 2013 se v mateřské škole Klíček vzdělávají děti se všemi speciálně vzdělávacími potřebami. V současné době Klíček navštěvují děti s vadami řeči, děti se zrakovými vadami, děti sluchově nebo tělesně postižené. Mají otevřenou také jednu speciální třídu pro děti s autismem.

Blíží se zápisy nových dětí

Proběhnou ve dnech 18. – 19. března v dopoledních hodinách od 8.30 do 11.30, v odpoledních hodinách od 12.30 do 15.00 hodin.

Více informací o MŠ Klíček se dozvíte na internetových stránkách mateřinky.

Autor: Milan Haluška | Vydáno 2.3.2014