Hornická nemocnice ruší všechny plánované operace pojištěnců VZP

Omezená úhrada zdravotní péče v letošním roce má za následek zrušení všech plánovaných operací v karvinské Hornické nemocnici, alespoň podle vyjádření samotné nemocnice.

Hornická nemocnice v Karviné-Novém Městě s účinností od 16. listopadu až do konce letošního roku ruší všechny plánované operační zákroky pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).

„Výše omezené zdravotní péče byla vyčerpána po deseti měsících poskytování péče pro klienty VZP. Jelikož péče nad rámec tohoto limitu nám nebude uhrazena, jsme nuceni ji omezit, a to v segmentech, které omezit můžeme. Jedná se konkrétně o plánované operační léčby. Například endoprotetické a stabilizační operace páteře jsou jednak odborně vysoce náročné výkony, ale náročné jsou také ekonomicky,“ vysvětluje ředitel nemocnice Tomáš Canibal.

Podle ředitele Canibala se totiž endoprotézy a páteřní implantáty pro tyto operace musí nakoupit od výrobců a po provedené operaci je nutné je vyúčtovat VZP. „Ta nám je následně uhradí, ovšem pokud dnes víme, že tyto výkony již uhrazeny nebudou, nemůžeme je provádět,“ doplnil.

VZP se brání – hradíme vše standardně

Podle mluvčího VZP Oldřicha Tichého se nemocnice pouze snaží vymoci vyšší úhrady na úkor všech ostatních zdravotnických zařízení v Česku. „Naše pojišťovna hradí Hornické nemocnici péči o své klienty podle standardních úhradových mechanismů, tedy naprosto stejně, jako všem ostatním zdravotnickým zařízením v České republice,“ doplnil s tím, že VZP považuje za přinejmenším neetické, že se při tom neštítí brát za rukojmí nemocné lidi.

Klienti se mohou obrátit na pojišťovnu

Pojišťovna klienty uklidňuje, jelikož má dostatek smluvních partnerů, kteří jsou připraveni se o klienty v plném rozsahu postarat. „Tato zařízení nabízejí péči přinejmenším stejně kvalitní, ale mnohdy i kvalitnější než karvinská nemocnice,“ uzavřel Tichý s tím, že klienti se mohou obrátit na kteroukoliv pobočku VZP.

Aktualizováno o vyjádření ředitele KHN:

Ředitel Hornické nemocnice Tomáš Canibal nicméně vyjádření pojišťovny odmítá a považuje ho až za hysterické. „My nikoho nevydíráme, po VZP jsme zvýšenou úhradu za hospitalizační péči nepožadovali, jen jsme upozornili na skutečnost, že objem finančních prostředků je nedostatečný. O naše služby je větší zájem, než nám pojišťovna může zaplatit, proto jsme museli přistoupit k omezení tam, kde to lze, aniž bychom ohrozili životy nebo zhoršování zdraví pacientů. Tím, že jsme po VZP zvýšené prostředky nevyžadovali je logické, že to nemůže být na úkor nikoho. Má za cíl téměř hysterická reakce VZP, poškodit naši nemocnici v očích ostatních poskytovatelů zdravotní péče a zároveň pacientů? Nebo se jedná pouze o obrannou reakci, která má problematiku financování zdravotní péče dát do pozadí. Zmínka o neetickém chování a rukojmích si komentář nezaslouží,“ doplnil.

Oficiální dopis pacientům nemocnice

Autor: Milan Haluška | FOTO: KHN, a.s. | Vydáno: 6.11.2015